J HANSWIJK PDF

is beschermd als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk van de Augustijnenkerk te Brussel, , naar ontwerp van architect J. Franquart. View the profiles of people named J van Hanswijk. Join Facebook to connect with J van Hanswijk and others you may know. Facebook gives people the power. A View of the Church of Our Lady of Hanswijk, Mechelen (Malines), Artworks without Wikidata item ยท Google Art Project works in The J. Paul.

Author: Kazilmaran Malanos
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 27 January 2014
Pages: 49
PDF File Size: 1.92 Mb
ePub File Size: 12.54 Mb
ISBN: 193-9-22823-284-8
Downloads: 27998
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zuzahn

Deze bescherming is geldig sinds Deze vaststelling is geldig sinds Parochiekerk, vroeger tevens kloosterkerk van de dalscholieren; afgeschaft onder Jozef II hanawijk Het oorspronkelijke bedehuis van Hanswijck, toegewijd aan Sint-Lambertus en Sint-Catharina, behoorde aanvankelijk tot de Sint-Romboutsparochie, vanaf tot de parochie van Muizen en was gelegen op het gehucht Hanswijck.

Omstreeks werd er het hanswink Onze-Lieve-Vrouwebeeld reeds vereerd. In bouw van een nieuwe kerk. Tijdens de godsdiensttroebelen, verwoesting gevolgd door totale afbraak van het kloostercomplex. Eind 16de eeuw aankoop van een eigendom binnen de vesten, namelijk het ” Busgietershuis ” op het einde van de Hanswijkstraat.

Instichting van een broederschap van Maria-Onbevlekt-Ontvangenis, waarbij ook de aartshertogin Isabella betrokken was. In bouw van een kleine zaalkerk, ingewijd door de bisschop van Antwerpen op 16 september van hetzelfde jaar; dit gebouwtje werd spoedig te klein bevonden. In eerstesteenlegging van de huidige kerk door aartsbisschop Hanwsijk. Barokke kerk naar ontwerp van Lucas Faydherbe, een vermaard en goed beeldhouwer doch weinig onderlegd architect met geringe kennis van constructie.

Hanseijk bekroond door een koepel h de druk de stabiliteit van het gebouw in het gedrang bracht. Het oorspronkelijke plan, bekend door twee gravures uit kanunnik P. Vooral in de opstand werd afgezien van dit oorspronkelijke ontwerp. Pas tijdens de opbouw die met grote moeilijkheden verliep gaf Faydherbe zich rekenschap van de zwakke constructie. Circa zakte een kolom in, waarna allerhande versterkingen en wijzigingen volgden. In opstelling van een contract voor overwelving van het schip.

Circa wenste de prior een bekwamer architect aan te stellen voor het optrekken van de koepel doch Faydherbe protesteerde. Voltooiing van de kerk in ; pas in oprichting van de geveltop door architect Ch. Drossaert naar bestaande gravure van kanunnik P. In oprichting van het inmiddels verdwenen kloosterpand ten westen van de kerk; voorgevel eertijds gedateerd op een chronogram. In afschaffing van het klooster; bediening van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk overgenomen door seculiere geestelijkheid.

In verkoop van de kerk; in de 19de eeuw opnieuw haswijk de eredienst gebruikt. Klooster deels afgebroken en omgevormd tot brouwerij ” Faubourg de Louvain “, in de hanswik eeuw ingericht als handelshuis en pastoraal centrum. Tijdens een luchtaanval in liepen de kerk en het overblijvende gedeelte van het klooster enige beschadiging op.

  BREUSS TOTAL THERAPY PDF

Hongkong – Fotografie Frank Hanswijk

In de periode kerk en pastorie gerestaureerd onder leiding van architecten P. Van Craen; pastoraal centrum naar ontwerp van E.

De kerk illustreert op treffende wijze de poging om een Italianiserende barokke vormgeving toe te passen op een traditioneel bouwschema en vertoont een in elkaar gewerkte centrale en longitudinale aanleg wat in de lijn ligt van het ideaal van de barokke kerkinrichting. Zeszijdig torentje in oksel van schip en centrale partij. Brede sacristie achter het noordelijke koor. Parement en versiering van zandsteen, deels vernieuwd, voornamelijk in de voorgevel.

Hogere middenbeuk onder zadeldak; zijbeuken onder lessenaarsdak doorlopend over het centrale gedeelte en noordpartij; koepel met helmvormige bekroning en torentje onder peervormige spits; koor onder afgesnuit zadeldak.

Voorgevel met typische barokordonnantie in twee registers met superpositie van klassieke orde en bekronend fronton; hier plastisch uitgewerkt doch met louter architectonische elementen zonder overladen versiering, zie type van de Augustijnenkerk te Brussel,naar ontwerp van architect J.

Eerste geleding begrensd door gekoppelde hoekpilasters; centrale travee afgelijnd door gesuperposeerde Dorische en Ionische pilasters en zuilen, die respectievelijk een gebroken en driehoekig fronton schragen. Centraal rondboogportaal in een geprofileerde omlijsting onder druiplijst met voluten waartussen beeld van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen met Kind, kopie van het oorspronkelijke van Lucas Faydherbe.

Zijtravee voorzien van rondboogportaaltje in een geringde omlijsting onder oculus met bekronende buste respectievelijk van Sint-Pieter en Sint-Paulus van de hand van J. Smallere tweede geleding geflankeerd door voluten met siervazen. Groot rondboogvenster met imposten en in de druiplijst opgenomen sluitsteen. Middenbeuk en koor voorzien van getoogde vensters, vermoedelijk kort na de opbouw gedicht versteviging en wijziging overwelvingssysteem ten behoeve van de algemene stabiliteit en koepelbouw.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk – Erfgoedobjecten – Inventaris Onroerend Erfgoed

Zijbeuken van de centrale aanleg zijkapellen geritmeerd door brede, verankerde steunberen alternerend met rondboogvensters in geprofileerde omlijsting met voluutsluitsteen en over de penanten doorgetrokken druiplijst. Koepel gemarkeerd door hoge ronde trommel verlicht door middel van twaalf hoge korfboogvensters met imposten, sluitsteen en druiplijst en gestut door steunberen welke verder lopen in de klimmende bedaking der omlopende zijbeuken.

Vrij logge constructie en moeilijke verhoudingen in algemene volumewerking. Achter het noordelijk koor aanbouw van drie bouwlagen onder twee afgesnuite zadeldaken aansluitend bij die van de zijkapellen, ten noorden onderbroken door een overblijvend stuk dak van het vroegere kloosterpand. Begane grond eertijds ingericht als ziekenkamers, tweede bouwlaag als sacristie en bovenverdieping als “choorst”.

  LOS ESCAPADOS EVELIO JOSE ROSERO PDF

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk

Rondboogvormige scheibogen verfraaid door sluitsteen op zuilen met achtkantige basementen en eierlijstkapiteel. Schip en koor overwelfd door tongewelf – in plaats van het eerst geplande en hier meer gebruikelijk kruisribgewelf – met casementen naar ontwerp van J.

Lucas Faydherbehalfronde koepel in koorsluiting; kruisribgewelven in zijbeuken en zijkapellen.

De dominerende ronde koepel rustte op te lichte haanswijk. Waar de cirkellijn onderbroken werd in lengteas, werd de afstand tussen de zuilen verdubbeld, zodat deze steunen extra belast werden.

Verzwaring van de zuilen en plaatsing van trekijzers. Faydherbe, namelijk ” Geboorte van Christus ” en ” Kruisdraging “. Halfrond koepelgewelf voorzien van twaalf ribben op geringde pilasters met Ionisch kapiteel welke de grote korfboogvensters van de trommel scheiden; omlopende balustrade met postamenten. Heilige Augustinus van Hipponoordelijk zijaltaar uit de tweede helft van de 17de eeuw door L. Fayd’herbe, hout, bekroning van deuromlijsting in het koor circa ; zogenaamde Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijck, gepolychromeerd hanssijk, eind 16de eeuw kopie in kerk ; Christus Zaligemaker, albast 16de-eeuws?

Boeckstuyns en altaartafel en tombe uit de 19de eeuw. Noord- en zuidportiekaltaar uit de tweede helft van de 17de eeuw? Verhaegen; drie biechtstoelen, eik circaJ. Boeckstuyns; vierde biechtstoel, eik; eind 17de eeuw ; doksaal met balustrade, eik uit het vierde kwart van de 17de eeuw ; orgelkast, eik eind 17de eeuwP.

Munick; doopvont, messingJ. Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert. Administratieve gegevens Gebeurtenissen Actualisatie Mechelen historische binnenstad actualisaties: Adrescontrole Mechelen historische binnenstad adrescontroles: Inventarisatie Mechelen historische binnenstad geografische inventarisatie: Juridische gevolgen is beschermd als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk Deze bescherming is geldig sinds Beknopte karakterisering Typologie kloosterkerkenkloosters Stijl barok Datering derde kwart 17de eeuwvierde kwart 17de eeuw.

Beschrijving Parochiekerk, vroeger tevens kloosterkerk van de dalscholieren; afgeschaft onder Jozef II in Historiek Het oorspronkelijke bedehuis van Hanswijck, toegewijd aan Sint-Lambertus en Sint-Catharina, behoorde aanvankelijk tot de Sint-Romboutsparochie, vanaf tot de parochie van Muizen en was gelegen op het gehucht Hanswijck. Beschrijving De kerk illustreert op treffende wijze de poging om een Italianiserende barokke vormgeving toe te passen op een traditioneel bouwschema en vertoont een in elkaar gewerkte centrale en longitudinale aanleg wat in de lijn ligt van het ideaal van de barokke kerkinrichting.

Fayd’herbeAntwerpen,p. Actualisatie Mechelen historische binnenstad actualisaties: