HARALAMBOS SOCIOLOGIJA TEME I PERSPEKTIVE PDF

Michael Haralambos and Martin Holborn, Sociologija: Teme i perspektive, trans. from English by M. Pajić Jurinić, R. Rusan, and V. Tomić (Zagreb: Golden. Michael Haralambos i Martin Holborn – Sociologija: teme i perspektive (Zagreb: Golden marketing, ) „Spol i rod” str. Haralambos, M. & Holborn, M. (). Sociologija: teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. Hefner, R. W. (). “Multiple Modernities: Christianity, Islam, .

Author: Mikus Voodooshicage
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 26 June 2011
Pages: 74
PDF File Size: 13.36 Mb
ePub File Size: 1.2 Mb
ISBN: 819-4-99133-510-5
Downloads: 30421
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJokus

Michael Haralambos Home Michael Haralambos. Martin Holborn Sociologoja O C Haralambos and Holborn – Sociology Themes and Perspectives. Michael ende michael ende. Michael Franks – Michael Franks book. Md Michael Cutler Chelation Health. Michael Horowitz – Gypsy Picking. Marie Michael Forte Irezistibile mm. Luciferian Sorcery – Michael Ford. Nenad Fanuko Golden marketing, Sociologijja Postupno su makakiji izmijenili svoje prehrambene navike sve dok nisu uvelike postali ovisni o krumpirima, hrani koja im je prije bila nepoznata, kao svojoj glavnoj namirnici.

Stoga kultura ima dvije bitne kvalitete: Uz to, Siouxi smatraju da je krivo odgovarati na pitanje sve dok nisi potpuno siguran u ispravan odgovor. Ponekad se, zimi, stada ne bi pojavila.

Djecu su odgojile gluhonijeme osobe. Takvi naputci su poznati kao norme. Norme se provode pozitivnim i negativnim sankcijama, tj. Poput neformalnih sankcija i formalne sankcije mogu biti pozitivne ili negativne. Na Zapadu, vrijednost materijalizma motivira pojedince da investiraju energiju i vrijeme u proizvodnju i stjecanje materijalnih dobara.

Mnoge norme se mogu shvatiti kao odraz vrijednosti.

Rezultat toga bi mogli biti nered i razdor. U rijetkim prilikama pripisani se statusi mogu izmijeniti. Tako je u tradicionalnom indijskom kastinskom sustavu sin automatski preuzimao zanimanje oca.

Ta skupina normi je poznata kao uloga. Tako status supruga prati uloga supruga, status odvjetnika prati uloga odvjetnika itd.

Ovaj dio je uveo neke od osnovnih pojmova kojima se koriste mnogi sociolozi. Pojedinci su oslikani poput automata koji jednostavno odgovaraju na diktate njihove kulture. Za to postoje dva razloga. Prvo, koristi se pretjerivanjem da bi se istaknula bit. Pa opet, razlika je i utjecajna i korisna. Neindustrijske civilizacije su izumile pismo. Giddens navodi brojke iz Lee i Newby identificiraju 4 glavne preobrazbe koje su se zbivale: Blisko povezan s razvojem industrijalizma bio je i razvoj kapitalizma.

  GENRE TROUBLE NARRATIVISM AND THE ART OF SIMULATION PDF

Ipak, u Francuskoj revoluciji Npr, mnogi ljudi sumnjaju da goleme, racionalne, birokratske organizacije poput velikih tvrtki ili Brit. Moderno vjerovanje u napredak je zato potkopano i postoji udaljavanje od znanosti i racionalizma.

Prema nekim postmodernistima, ove promjene su povezane s promjenama u ekonomiji. Postoje mnoge varijacije osnovnih teorija koje se ispituju u ovom poglavlju. Funkcionalizam Funkcionalizam se pojavio u XIX. Teoriju su razvili am. Ti zahtjevi su ponekad poznati kao funkcionalni preduvjeti. Tako je glavna funkcija ekonomskog sustava proizvodnja hrane i zaklona. Ove potrebe su poznate kao funkcionalni preduvjeti. U ovom uvodnom poglavlju se navode dvije teorije konflikta.

Postala je utjecajna u sociologiji tijekom ih godina XX. Sredstva proizvodnje se sastoje od onih dijelova proizvodnih snaga koji se mogu zakonski posjedovati. U kapitalizmu, radna snaga nije jedno od sredstava proizvodnje jer su radnici slobodni prodavati svoj rad. Marx je smatrao da samo rad proizvodi bogatstvo. U kapitalizmu, izrabljivanje je prikrivena idejama jednakosti i slobode. Kapitalist kupuje radnu snagu koju radnik nudi u najam. Radnik je definiran kao slobodni djelatnik jer on ili ona imaju slobodu odabrati svog poslodavca.

U stvarnosti, jednakost i sloboda su iluzije: To je odnos izrabljivanja. Kao rezultat, oni su skloni prihvatiti svoju situaciju kao normalnu i prirodnu, ispravnu i primjerenu. Rezultat toga je da ne smatra ljudsko djelovanje odgovorom ili reakcijom na sustav. Ako se djelatnike, npr.

Haralambos

Primjer je definicija pojedinca kao delinkventa. Definicija se pojavljuje tijekom procesa pregovaranja. Ona nisu dana nego konstruirana i harlaambos su pregovaranja u interakcijskim situacijama. U suvremenoj sociologiji postoje dvije glavne vrste tog tipa sociologije.

Postmodemizam se posebno odupire kategorizaciji ove vrste.

Sociologija : teme i perspektive (Book, ) []

Marksizam je primjer konfliktne perspektive. Ona je bila vrlo istaknuta u djelu Augustea Comtea i Herberta Spencera, dvaju utemeljitelja discipline. One se osobito razumijevaju s obzirom na prinos koji daju sustavu kao cjelini.

Ipak, perspektivd praksi se oni prvenstveno bave traganjem za funkcijama, a relativno se manje koriste pojmom disfunkcije.

Sociologija : teme i perspektive

Ipak, postoji druga strana ljudske prirode: U poslovnoj transakciji stranke sklapaju ugovor. Ime Talcotta Parsonsa je sinonim funkcionalizma. Parsons je dijelio Durkheimove poglede. Ekonomija je institucija koja se primarno brine oko te funkcije. Zakon je glavna institucija koja zadovoljava tu potrebu. Djelovanje Zadovoljenje je trenutno. Ljudi zadovoljavaju svoje potrebe odmah. Kolektivna orijentacija Tme stavljaju interese socijalne skupine kojoj pripadaju ispred svojih vlastitih interesa.

  JBL 3722N PDF

To stvara problem objedinjavanja. Izdvojio je 3 povezane pretpostavke koje su koristili mnogi funkcionalisti i doveo u pitanje njihovu korisnost. Kako bi ilustrirao tu tezu, dao je primjere religijskog pluralizma. Merton je tvrdio da je funkcionalno jedinstvo stvar stupnja.

Haralambos – PDF Free Download

Ipak, Mertonu je svejedno preostao problem stvarne identifikacije funkcionalnih preduvjeta. Funkcionalizam — kritika Teleologija Funkcionalizam je bio predmetom velikih kritika. Ipak, nema dokaza o postojanju takvih nesvjesnih motivacija. Tako, jednom kad je nastala neka institucija, ona nastavlja postojati ako, sve u svemu, ima povoljno dijelovanje na sustav. Uz to, u biologiji postoje standardi kojima se procjenjuje zdravlje nekog organizma. Durkheimov je rad, npr.

Npr, Alvin Gouldner tems Mnoge teorije konflikta nadahnute su djelom Karla Marxa ili Maxa Webera. Iz tih razloga postoje mnoge i raznolike interpretacije njegova djela.

Ovaj je dio, stoga, haralmabos interpretacija njegovih ideja. Povijest je zato ;erspektive ljudskog samostvaranja. Marx je odbacio prvenstvo koji je Hegel dao mislima i idejama. Ako su proizvodi rada strani radniku, oni moraju pripadati nekom drugom. Taj netko drugi je kapitalist koji posjeduje i kontrolira sredstva proizvodnje i proizvode rada, koji prisvaja bogastvo koje rad proizvodi.

Kao i u prethodnim scoiologija, prijelaz iz feudalizma u kapitalizma rezultira jednostavno zamjenom starog skupa suprotnosti novima. Naposljetku su ipak proizvodne snage kapitalizma stekle dostatnu snagu i zamah da mogu dovesti do propadanja feudalnog sustava.

Jednom kad je uspostavljen novi ekonomski poredak, nadgradnja prethodnog razdoblja brzo se izmijenila. Studij asketskog protestantizma Perspektvie Webera iznio je tezu da su religijska vjerovanja osigurala etiku, stavove i motivaciju za razvoj kapitalizma. Premda je davao prvenstvo ekonomskim faktorima, oni oblikuju sarno jedan aspekt dijalektike povijesti.

Ekonomska baza je temelj, ali razni elementi nadgradnje