DZIENNICZEK SAMOKONTROLI CUKRZYCA PDF

Aplikacja dla użytkowników serwisu nowoczesnej samokontroli Pozwala na prowadzenie dzienniczka choroby i korzystanie z kalkulatora. Porównanie form prowadzenia dzienniczka samokontroli cukrzycy w kontekście zarządzania wiedzą pacjentów i podnoszenia jakości samokontroli. Article. Designed for both smart phones and tablets, this application will help you manage your diabetes better and keep it under control. Whether you are Type 1 or.

Author: Merisar Malalar
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 27 March 2015
Pages: 500
PDF File Size: 12.41 Mb
ePub File Size: 20.52 Mb
ISBN: 800-7-74694-374-4
Downloads: 25092
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maule

.